אנו שמחים לבשר כי בוריס פרדמן ממעבדתו של פרופ”מ יואב שכטמן נמנה בין שלושת הזוכים בתחרות הפוסטר המצטיין של מגיסטרנטים בטכניון

שלום! אנו שמחים לבשר כי חבר השופטים בתחרות הפוסטר המצטיין של מגיסטרנטים במסגרת יום המחקר הטכניוני 2019 בחר בפוסטר של הסטודנט Boris Ferdman , ממעבדתו של פרופ”מ Yoav Shechtman, כזוכה במקום השלישי.

נימוקי השופטים לבחירת הפוסטר: “פיתח שיטה רגישה למדידת מקדם שבירה בעזרת אפקט אופטי. הראה שימוש למדידת תאים בודדים וגידול באוכלוסיות, והסביר יפה הן את הניסוי והן את הרקע. הפוסטר היה מאיר עיניים ויפה, הצגה משכנעת ביותר.”

כל הכבוד ובהצלחה בהמשך המחקר!