ברכות חמות לטל גלבוע על זכייתה במלגת קלור לשנת תשע”ח

 

Tal Gilboa Klor