ברכות לדיקנית הפקולטה פרופ’ שולמית לבנברג על זכייתה בפרס ברונו לשנת 2019

הפרס על שם מיכאל ברונו ז”ל מוענק על ידי קרן יד-הנדיב למדענים ולחוקרים ישראלים עד גיל 50

שהוכיחו כשרון ויצירתיות יוצאי דופן, בעלי פוטנציאל לפריצות דרך משמעותיות בתחומם