הזוכים במלגת מצוינות של הפקולטה להנדסה ביו-רפואית לסמסטר אביב תשע”ט

 

אריאל שקלני, Ariel Alejandro Szklanny
אריאל שקלני, Ariel Alejandro Szklanny
שאוויי גוו, Shaowei Guo, M.D.
שאוויי גוו, Shaowei Guo, M.D.

 

:אנו שמחים לבשר כי הזוכים במלגת מצוינות עבור מאמר מצטיין לסמסטר אביב תשע”ט הם

אריאל שקלני – מהמעבדה של פרופ’ שולמית לבנברג

שאוויי גוו – מהמעבדה של פרופ’ שולמית לבנברג

!כל הכבוד, אריאל ושאוויי. המשיכו כך