כתבה מקיפה בעיתון גלובס אודות מחקרים בחזית המדע במעבדה להתחדשות הרקמות של פרופ’ שולמית לבנברג. בכותרת – הכירו את החוקרת הישראלית שבזכותה משותקים עוד יחזרו ללכת

הכירו את החוקרת הישראלית שבזכותה משותקים עוד יחזרו ללכת
הכירו את החוקרת הישראלית שבזכותה משותקים עוד יחזרו ללכת

 הקש מטה לקישור לכתבה בגלובס

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001283441