פירסום של פרויקט גמר של אביב פלג מהפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון ואור דיקר מחשמל

Fing Dekel

An overview of the project “real-time control of hand prosthesis using EMG system

במאמר סקירה על פרויקטים בעיתון המדעי –

-IEEE-

פורסם פרויקט גמר של אביב פלג מהפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון ואור דיקר מחשמל

הפרויקט זכה במקום הראשון בתחרות הפרויקטים בהנדסה ביורפואית לשנת 2016

הקש על כאן למאמר המלא