קשרי תעשיה

  תוכנית קשרי תעשייה

תוכנית קשרי התעשייה,          IAP -Industrial Affiliates Program   של הפקולטה להנדסה ביו- רפואית בטכניון הנה מפרויקטי הדגל בתוכניות הפיתוח של הפקולטה  לשנת העבודה הקרובה.   התוכנית חותרת לבניית גשר למצוינות ובמה לקשרים ושיתופי פעולה ארוכי טווח בין האקדמיה לבין החברות המובילות בתעשייה, בתחומי המחקר והפיתוח, משאבי האנוש והעסקה, שיווק ויחסי ציבור, חינוך והוראה. במסגרת תוכנית קשרי התעשייה יכלוה כל חברה, קטנה כגדולה,  לזכות בגישה שווה למשאבי הפקולטה ולהוציא אל הפועל פעילויות מגוונות אשר יחשפו את פעילות החברה בכל הרמות מול סטודנטים בכל התארים והמסלולים ואל מול חברי הסגל האקדמי, המנהלי  והטכני.

  Industrial Affiliates Program

The Technion Biomedical Faculty’s Industrial Affiliates Program (IAP) is one of the faculty’s flagship development projects for the coming work year. The program’s goal is to build a bridge to excellence and a stage for long-term affiliations and collaborations between academia and leading companies in the industry in the fields of research and development, human resources and employment, marketing and public relations, education and instruction. Within the Industrial Affiliates Program any company, big or small, may gain equal access to the faculty’s resources and carry out various activities which will expose the company’s operations on all levels to students studying all degrees and programs as well as to the academic, administrative and technical faculty members.

 

 לרשימה של חברות העוסקות בתחום הביו-רפואי  בישראל