רשימת מקצועות השלמה

 

 

מקצועות השלמה / קדם מדעי החיים

נק’

 שם המקצוע

מס’ מקצוע

2.0

מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקו

274011

3.0

ביולוגיה 1      או

134058

2.5

ביוכימיה של חלבונים או

134019

2.5

 תהליכים ביולוגיים

336004

3.0

ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים

336537

3.0

פיסיולוגיה של מערכות הגוף

276011

 

רשימת מקצועות השלמה

לבוגרי תואר ראשון
במדעי החיים, ביולוגיה ופיזיק

מס’
מקצוע

 שם המקצוע

נק’

104223

מד”ח וטורי פורייה – לא לבוגרי פיסיקה

4.0

104221

פונקיות מרוכבות והתמרות אינטגרליות – לא לבוגרי פיסיקה

4.0

044105

תורת המעגלים החשמליים

4.0

084505

מכניקת מוצקים (אוירונאוטיקה)- לא לבוגרי פיסיקה

3.5

044130

אותות ומערכות

4.0

334009

מכניקת זרומים ביולוגים

4.0

334010

תכן ביומכני בסיסי

4.0

334011

יסודות תכן ביוחשמלי

4.0

334221

יסודות של חומרים רפואיים

2.5

335334

ביומכניקת התנועה

4.0

336403

תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות

4.0

336502

עקרונות הדמיה ברפואה

2.5

336533

יסודות אופטיקה ופוטוניקה

3.0

336020

תופעות ביו-חשמליות

2.5

336208

שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים

2.5

336325

אולטרסאונד ברפואה – עקרונות וישומם

2.5

336522

מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות

3.0

334303

המח והמחשב

2.0

336023

יישומי אופטיקה ביו-רפואית

2.5

336214

ניתוח תהליכים במערכת הראיה

2.5

336326

ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית

2.5

336504

עקרונות תהודה מגנטית בהדמיה רפואית

2.0

336521*   

עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית

3.5

336523

מכשור רפואי, סטנדרטים ובטיחות

2.5

336540

תכן מכשור רפואי ממוחשב

2.5

044198

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

3.0

044202

אותות אקראיים

3.0

046197

שיטות חישוביות באופטימיזציה

3.0

046200

עיבוד וניתוח תמונות

3.0

046201

מבוא לעיבוד אותות אקראיים

3.0

046332

מערכות ראיה ושמיעה

3.0

046041

רשתות עצביות ביולוגיות

3.0

094423

מבוא לסטטיסטיקה

3.5

336021

ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה

2.5

336506

ביומכניקה שיקומית

2.5

336517

ביו-הנדסה של התא

2.5

336518

מעבר חום במערכות ביולוגיות

3.0

336522

מבוא לבקרה המערכות ביו-רפואיות

3.0

336305

זרימה במערכות ביולוגיות

2.0

336326

ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית

2.5

336509

ביומכניקה של רקמות

2.5

336520*

שתלים אורטופדיים
ותחליפי רקמה

2.5

336521*

עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית

3.5

336526*

איברים מטבוליים מלאכותיים

2.0

336530

ניתוח הנדסי של מערכות נשימה

2.5

336535

אולטרסאונד טיפולי

2.5

336539

זרימה במערכת הנשימה

2.5

336021

ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה

2.5

336405

יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה

2.0

336517

ביו-הנדסה של התא

2.5

336529

הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים

2.5

336214

ניתוח תהליכים במערכת הראיה

2.5

336326

ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית

2.5

336401

ביוחומרים

2.0

336508*

ביופיסיקה של רקמות חיבור

2.0

336509

ביומכניקה של רקמות

2.5

336520*

שתלים אורטופדיים
ותחליפי רקמה

2.5

336521*

עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית

3.5

336526*

איברים מטבוליים מלאכותיים

2.0

336528

שחרור מבוקר של תרופות

2.5

336531

עקרונות של חיישנים ביוכימיים בהנדסה ביו-רפואית

2.0

336538

ביו-הנדסה של מולקולות

2.5

035021

תכן ויצור של התקנים מיקרו-מכניים

3.0

094423

מבוא לסטטיסטיקה

3.5

*ניתן
אחת לשנתיים

 

דרישות השלמה לקראת
תואר מגיסטר במסלולים השונים

התואר רקע אקדמי קודם נק. השלמה הערות
M.Sc.  אוM.E.  הנדסה 10.5-11 מקצועות
מדעי החיים
תואר
תלת-שנתי במדעים מדוייקים
30 עד
11 נקודות במדעי החיים
תואר
תלת-שנתי במדעי במדעי החיים
30 עד
5 נקודות במדעי החיים
תואר
ארבע-שנתי במדעים
20 עד
11 נקודות במדעי החיים
תואר
ארבע-שנתי במדעי החיים
20 עד
5 נקודות במדעי החיים

  M.Sc למדעים לפי הצורך, עד למכסה של MSc בהנדסה ביו-רפואית