Computing

Computer-Suppport

Computer and Information Systems at the Faculty of Biomedical Engineering

 

חשבונות סטודנטים

דרוש חשבון מחשב פקולטי על מנת לקבל את שרותי המחשוב בפקולטה, כניסה למחשבי חווה בחדר 135,כניסה לאתר זה ולחומר הלימוד, הדפסות וכו

כל סטודנט חדש הפותח חשבון דואר אלקטרוני במחשב מרכזי

(t2 או tx ) מקבל באופן אוטומטי גם חשבון בפקולטה להנדסה ביו-רפואית.

החשבון נושא את אותה השם כמו במחשב המרכזי ומוגדר עם סיסמא זהה.

רשימת כל בעלי החשבונות מתעדכנת מדי לילה

בנושא חשבונות וסיסמאות של סטודנטים נא לפנות לאתר תחזוקת החשבונות המרכזי אשר מטפל גם בסיסמאות של החשבון הפקולטי

  t2 או tx משנה גם סיסמא ב bm שינוי סיסמה ב

 hd.technion.ac.ilבקשות שרות ותמיכה בנושא מחשוב יש להגיש דרך אתר

וזאת תוך ציון מירב ההפרטים, חובה לצרף תמונות מסך המתארות את הבעיה ואת כל פרטי מיקום – כמו מספר השקע עליו מחובר המחשבו

:נהלי שימוש במשאבי מחשב בפקולטה

מעבר להתחייבות שבהצהרת המשתמש לפי נוהל טכניוני מס’ 0101-09 הרינו לציין את התוספות הספציפיות לפקולטה הנדסה ביו-רפואית המפורטות בקובץ נהלי שימוש במשאבי מחשב

:דואר אלקטרוני

  outlook.office365.comנד מכל מקום  ניתן להתחבר באתר

בעזרת לוגין וססמה טכניוניים

:רשת אלחוטית

בפקולוטה מופעלות  2 רשתות אלחוטיות לשימוש סטודנטים (-)

TECHPUBLIC – רשת לא מאובטחת (-)

TECHSEC – רשת מאובטחת – התקנה ניתן לבצע על ידי הורדת הקובץ שבקישור TechSec.rar (-)

שים לב ! זהו קובץ RAR, יש לשמור ולפתוח את הקובץ ואז להפעיל את הסקריפט (-)

למידע נוסף על הרשת האלחוטית הטכניונית ניתן לפנות לאתר זה (-)

:שירותי תוכנה

software.technion.ac.il – לרשימת התוכנות הזמינות בטכניון ואת תנאי הרישוי יש לעיין באתר (-)

e-software.technion.ac.il – לרכישת תוכנות לשימוש ביתי בהתאם לתנאי רישוי מיוחדים יש לעיין באתר (-)

של הטכניון , מיועד לסגל אקדמי וסטודנטים למטרות מחקר והוראה בלבד MSDNAA תוכנות מיקרוסופט להורדה בהתאם להסכם (-)

 לאתר המחשוב של הפקולטה

:שאלות תדירות FAQ

Computing at BM for teachers

Moodle short guide