Cultured Meat Conference – The Path to Commercialization

Save the Date – May 7th, 2017
העמותה לחקלאות מודרנית, בשיתוף הפקולטה להנדסה ביו-רפואית והפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, מארגנת
כנס בשר מתורבת – ממחקר ופיתוח למסחור

Cultured Meat Conference – The Path to Commercialization

תעשיינים
עמותות ונציגי משרדי ממשלה
הרצאת המבוא על ידי פרופ’ מארק פוסט ממאסטריכט ממציא ההמבורגר המתורבת הראשון

-לפרטים והרשמה
www.conference.futuremeat.org