Dual Degree in Biomedical Engineering – Physics

מסלול הלימודים המשותף לפקולטה להנדסה ביו-רפואית ולפקולטה לפיסיקה בטכניון הינו תכנית חדשנית ויוקרתית המיועדת למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח ידע מדעי וטכנולוגי בתחומי ההנדסה הביו-רפואיתבשילוב עם  ידע והבנה פיסיקליים עמוקים יותר של תופעות וכלי מחקר מודרניים בהנדסה ביו-רפואית. מסלול ייחודי זהמקנה תואר כפול: מוסמך למדעים B.Sc. בהנדסה ביו-רפואית ו- מוסמך למדעים B.Sc. בפיסיקה, במסלול הנמשך כ- 4 שנים. בנוסף להכשרה בהנדסה הביו-רפואית, המסלול כולל קורסי חובה רחבים במכניקה אנליטית ובפיסיקה קוונטית,סטטיסטית ואלקטרו-מגנטית ואפשרויות בחירה רבות בין קורסים רלוונטיים הן בפיסיקה והן בהנדסה ביו-רפואית.

מטרת המסלול היא להכשיר מהנדסים/מדענים אשר יהיו בעלי ידע מעמיק הן בהנדסה הביו-רפואית והן בפיסיקה. ראיה משולבת-רחבה כזו נדרשת כיום במידה גוברת בחזית הפיתוח של מכשור ביו-רפואי המסתמך על תופעות פיסיקליותמורכבות, למשל בתחומי האופטיקה הביו-רפואית, הדימות הגרעיני והמגנטי והננו-רפואה. כמו-כן, נושאי מחקרביו-רפואיים מתקדמים רבים מסתמכים כיום במידה רבה מאוד על כלים ניסיוניים ותיאורטיים מתקדמים שפותחו במקורבפיסיקה, ומסתמכים על ידע פיסיקלי והנדסי מתקדם.

קבלה ללימודים

 

ניתן לחשב את  הסכם ולבדוק אם עומדים בסף הקבלה העדכני. לרשות המעוניינים להשלים או לשפר את תעודתהבגרות במקצועות מתמטיקה 5 יח”ל, פיזיקה 5 יח”ל ואנגלית 5 יח”ל, עומדת המכינה הקדם-אקדמית בטכניון.

פרטים נוספים לגבי לוחות זמנים, נהלי הרשמה, בחינות סיווג, ועוד, ניתן למצוא באתר מרכז רישום וקבלת מועמדים של הטכניון.

 קישור לקטלוג הלימודים בפרק המסלול לתואר כפול הנדסה ביו-רפואית – פיסיקה