הרשמה למפגש מתעניינים בלימודי הנדסה בטכניון שיתקיים בתאריך 14.01.2019

14.01.2019 - 14.01.2019
09:30 - 15:30
בית הסטודנט והפקולטות בטכניון