הרשמה למפגש מתעניינים בלימודי הנדסה בטכניון שיתקיים בתאריך 21.02.2019

21.02.2019 - 21.02.2019
09:00 - 15:00
בית הסטודנט והפקולטות בטכניון