יום פתוח לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית

29.03.2017 - 29.03.2017
12:00 - 18:00
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון
 ביום זה ינתנו הסברים על תארים מתקדמים אפשריים בפקולטה, הצגת קבוצות מחקר והרצאות של חברי סגל. אנו מזמינים סטודנטים לתואר ראשון משנה ג’ וד’ של הפקולטה ופקולטות אחרות בטכניון.