T2MED 3 Day StartUp 2017

01.03.2017 - 03.03.2017
09:00 - 13:00
הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט בטכניון עפרון 1, בת גלים, 3109601 חיפה

פוסטר3-01

בתאריכים 1-3 למרץ 2017 (רביעי בערב עד שישי בצהריים) יתקיים בפקולטה לרפואה ובפקולטה להנדסה ביורפואית כנס ליזמות הנקרא T2MED. T2MED הינו כנס שנתי, , השנה זהו הכנס הרביעי במספר. במהלךל שלושת ימי הכנס, סטודנטים מן הפקולטות השונות ישתפו פעולה על מנת למצוא מענה טכנולוגי ועסקי לבעיות משמעותיות בעולם הרפואי. הסטודנטים ילמדו לבנות תכנית עסקית, יעבדו על אב-טיפוס ראשוני, יראיינו לקוחות ומשתמשים פוטניציאליים ובסופו של דבר יזכו להציג את תוצריהם לגורמים מובילים בתעשייה ובמערכת הבריאות בישראל. עבודת הסטודנטים בכנס תתנהל בקבוצות קטנות ורב-תחומיות; כל קבוצה תתמקד בבעיה רפואית אחרת, שתיבחר ע"י חברי הקבוצה. לאורך כל האירוע יקבלו הסטודנטים חניכה אישית ממנטורים מובילים בתחום היזמות הרפואית בארץ.