The Sideman Awards Ceremony 28-03-18 17:00-19:00

28.03.2018 - 28.03.2018
17:00 - 19:00
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית הטכניון חיפה
פרופ' שולמית לבנברג, פרופ' רפי ביאר

מצורפת ההזמנה לטקס הענקת פרסים לסטודנטים מצטיינים ע”ש פרופ’ שמואל זיידמן  ז”ל

ההזמנה מהווה גם אישור כניסה לטכניון