הנדסה ביו-רפואית בטכניון – מדע והנדסה לקידום הרפואה

 בואו ליצור איתנו את העתיד

לפרטים נוספים ניתן לפנות

למזכירות הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

בנין סילבר, קרית הטכניון, חיפה 3200001

טל. 8294123–04 פקס. 04-8294599

office@bm.technion.ac.il

https://www.facebook.com/bme.technion