research topics

פרופ’ עמית מלר / מרכז תארים מתקדמים

חדר 365 , טל. 04-8293202

Email:  ameller@bm.technion.ac.il

פרופ’ שולמית לבנברג דיקנית הפקולטה

חדר 303 , טל. 8294130-04

Email:bmdean@bm.technion.ac.il


פרופ’ח חיים אזהרי – חדר 366, טל. 829-4145

Email:haim@bm.technion.ac.il

הדמיה רפואית באמצעות MRI ואולטראסאונד

-להלן רשימת נושאי המחקר 

חקירה ופיתוח של אלגוריתמים להדמיה אולטראסונית o

חקירה ופיתוח של תהליכי פולסים (Pulse Sequences) ליצירת תמונה באמצעות o

תהודה מגנטית (MRI) o

פיתוח שיטות לטיפולים זעיר פולשניים מונחי הדמיה o

בקרה תרמית וטיפולית של HIFU וכן Thermal Ablation באמצעות הדמיה o

פיתוח שיטות לעיבוד והוצאת אינפורמציה מתמונות רפואיות o

MRIפיתוח שיטות מדידה באמצעות אולטראסאונד ו o

פיתוח שיטות ואלגוריתמים לאפיון וסווג רקמות o


 

פרופ’ח  דפנה ויס חדר – 245, טל. 829-4134

Email:daphnew@technion.ac.il

מכאנוביולוגיה של סרטן ופצעים. שימוש בגישות ביומכאניקה של תאים לאפיון ואבחון של התפתחות מחלה

מיקוד בהתפתחות סרטן, ניבוי היווצרות גרורות בגוף, התאמה אישית של טיפולים כימותרפיים וטבעיים. שיטות חדשניות למניעת פצעים ולהאצת החלמתם

-להלן רשימת נושאי המחקר

ההקשרים המכאניים של התפתחות מחלת הסרטן ויכולת התקדמותה בגוף o

ניבוי גרורות סרטניות בגוף האדם בגישות מכאניות מותאמות אישית o

ההקשרים בין המכאנוביולוגיה של הסרטן לסמנים ביוכימיים והורמונליים o

פיתוח גישות להאצת תהליך ריפוי פצעים בגוף האדם o

גישות חדשניות למניעת היווצרות פצעים כרוניים o


פרופ’ח דביר ילין – חדר 265, טל. 829-3832 

Email: yelin@bm.technion.ac.il 

אופטיקה ולייזרים בביורפואה

-להלן רשימת נושאי המחקר

דימות אופטי של גוף האדם o

חישה באמצעות קידוד ספקטרלי o

אנדוסקופיה מיניאטורית o

מיקרוסקופיה אופטית o

אינטראקציה אור-רקמה o

טיפול באמצעות ננו-חלקיקים ולייזר פולסים o


פרופ’מ יעל יניב  – חדר 321, טל. 829-4124

Email: yaely@bm.technion.ac.il

מערכות ביואנרגטיות וביוחשמליות

-להלן נושאי המחקר

מדידות FRET של תהליכי פוספורילציה o

בקרת תהליכי אנרגיה בתאי עליה o

אלקטרופיזיולוגיה של תאי קוצב o

מודלים נומרים של מנגנונים תוך תאיים בתאי קוצב o

כימות וריאבליות בקצב הלב o

מערכות ניידות לניתור אריטמיות o

דפורמציות של המיטוכונדריה o

מדידות לא פולשניות לבקרת תפקוד קוצב הלב o

סנכרון של מנגנונים תאיים בתאי קוצב o

בקרת אנרגיה בתאי גזע o

שינויים במנגנוני בקרת קצב הלב בגיל השלישי o


  

פרופ’ שולמית לבנברג  – חדר 169, טל. 829-4810

Email: shulamit@bm.technion.ac.il

ביו -הנדסה, הנדסת רקמות ותאי גזע

-להלן רשימת נושאי המחקר 

התמיינות תאי גזע  לכיוון יצירת מערך כלי דם o

התארגנות תאי גזע בתלת-מימד ליצירת רקמות מורכבות o

שימוש בפולימרים מתכלים כפיגומים להתארגנות תאים, התמיינות ויצירת רקמות o


פרופ’ח אמיר לנדסברג – חדר 346, טל. 829-4143

Email: amir@bm.technion.ac.il

חקר מערכת הלב

-להלן רשימת נושאי המחקר 

בקרה ומודליזציה של מערכות ביורפואית o

צימוד חשמלי מכני בשרירובקרה תוך תאית o

בקרת המרת אנרגיה בשריר o

אלקטרופיזיולוגיה o

אי ספיקת לב o

התקני עזר ללב o

ניסיונות בסיבי שריר מבודד o

היחידה המוטורית של השריר (Motility Assay) o

ניתור סימנים חיוניים o

צימוד לב – ריאה o


פרופ’ עמית מלר -סילבר חדר  365, אמרסון חדר 627 טל. 829-3202

Email:ameller@bm.technion.ac.il

מחקר ופיתוח של טכניקות ניסוייות חדשות לחקירת דינאמיקות ואינטראקציות ביו-מולקולאריות, ברמת מולקולה בודדת או מכלול בודד

-דוגמאות של נושאי מחקר

שימוש במיקרוסקופיה של כוחות הפועלים על ננו-נקבוביות, לחקירת פרישת RNA וקינטיקה של קיפול מחדש o

מתגי DNA וקינטיקה של איתחול תיעתוק o

פעילות של RNA סלילי o

מציאת רצפי DNAאולטרא-מהירים o

פיתוח שיטות אופטיות חדישות לגילוי מולקולה בודדת בשימושים ביו-רפואיים o


פרופ’ח דרור סליקטר – חדר 168, טל. 829-4805

Email:dror@bm.technion.ac.il

הנדסת רקמות במערכת הקרדיווסקולרית

-להלן רשימת נושאי המחקר

הנדסת רקמות של תחליפים לכלי דם o

הנדסת רקמות של שריר הלב o

מודל של דופן כלי הדם לשם לימוד קינטיקת מעבר חומר o

תכנון ופתוח של ביוראקטורים o

תאי כלי דם ולב וגידול בתרביות o

גירוי ביומכני של רקמות מהונדסות o

                  תכנון של משתיות (מטריצות) ביוסינתטיות ליישומים בהנדסת רקמות o


פרופ”מ יואב שכטמן – חדר 801 בנין אמרסון, טל’ 829-1422

מעבדה לננו-ביו-אופטיקה
-נושאי מחקר
סופר-רזולוציה אופטית – שיטות ניסיוניות ואלגוריתמים o
ננו-עקיבה רב צבעית ותלת-מימדית o
תכן וניתוח אופטי באמצעות מערכות לומדות o
מיקרוסקופיה פלורסנטית o
תכן אופטימלי של מערכות אופטיות o
שערוך פרמטרים ובעיות הופכיות באופטיקה o
דימות תוך-תאי ומבנה כרומטין o


פרופ’ח  איתן קימל – חדר 267, טל. 829-3857

Email:eitan@bm.technion.ac.il 

ביומכניקה של תא ורקמה. אולטרסאונד טיפולי ודיאגנוסטי

-להלן רשימת נושאי המחקר 

שחרור תרופה מבוקר באמצעות אולטראונד לטיפול בסרטן o

מידול ויסקואלסטיות של רקמה ותא ומדידתה בעזרת אולטרסאונד o

שיטה להכוונת התמיינות תאי גזע בעזרת אולטרסאונד o

עירור אולטרסוני של רקמות אקסיטביליות במוח, בעצבים הקפיים ובלב o

דימות אולטרסוני המבוסס על קויטציה תוך ממברנאלית o

חקירת פעולת האוזן הפנימית והקשר עם המוח בעזרת הפליטה האקוסטית מהאוזן o

יצירת מיקרו-בועות בתא וברקמה תאית בכלל ובמוח בפרט בהלם, פיצוץ ודקומפרסיה o


 

פרופ’מ נתנאל קורין   – חדר 246 טל.4116 -829

Email:korin@bm.technion.ac.il

הנדסת ננורפואה קרדיווסקולרית

-להלן נושאי המחקר

ננורפואה וטיפול תרופתי ממוקד o

מאכנוביולוגיה וזרימה במערכת הדם o

מחלות קרדיוווסקולריות: קרישת דם , טרשת עורקים o

מכניקה של תאים במערכת הדם o


פרופ’מ ראמז דאניאל  – חדר  טל. 829-1546

Emai:ramizda@bm.technion.ac.il

ביולוגיה סינתטית וביואלקטרוניקה  (Synthetic Biology & Bioelectronics)

-להלן נושאי המחקר 

עקרונות של תכנון מעגלים ביולוגים במערכות חיים – שערים לוגיים, תכנון אנלוגי, מתנדים, זכרונות o

מידול מערכות ביולוגיות על ידי רכיבים חשמליים o

ישומים בתעשיה ; פיתוח חיישנים ביולוגים חכמים לזיהוי רעלים , יצור אנרגיה חשמליתעל ידי חיידקים מהונדסים גנטית o

פיתוח מערכות הנדסיות משלבות ביולוגיה סינתטית ואלקטרוניקה o


פרופ’ח שניטמן ג’וזואה – חדר 254 טל. 829-5678

Emai:sznitman@bm.technion.ac.il

תופעות זרימה בקני מידה זעירים – במיוחד זרימות ביולוגיות  ויחסי הגומלין בין זורם ויצורים חיים

-להלן נושאי המחקר 

מכאניקת ביו-נוזלים – זרימה פיסיולוגית, דינאמיקה של נוזלי הריאות o

חקירת תופעות זרימה ומיקרו-זרימה במספרי ריינולדס נמוכים o

ויזואליזציה של זרימה ניסויית – מדידת מהירויות חלקיקים בתמונות זרימה o


פרופ”מ יוסי שמאי – חדר 119 בניין סילבר

 yshamay@bm.technion.ac.il

מעבדה להנדסת ננו-רפואה ממוחשבת

-להלן נושאי המחקר

ננו-רפואה מותאמת אישית o
ננו-אינפורמטיקה o
שיטות חישוביות לניבוי הרכבה עצמית של ננו-חלקיקים תרופתיים o
שימוש בקרינה מייננת להכוונת ננו-חלקיקים o
פיתוח מייצבי-על פלורסנטיים לננו גבישים o
אוטומציה בתהליכי פורמולציה o


פרופ”מ לימור פרייפלד – חדר 119 בניין סילבר

 freifeld@bm.technion.ac.il

המעבדה לנוירו-הנדסה
-להלן נושאי המחקר 

 פיתוח שיטות דימות של פעילות מוחית ברזולוציה תאית תוך מעקב אחר התנהגות חופשית o
פיתוח שיטות מיקרוסקופית סופר-רזולוציה, בפרט המבוססות על מיקרוסקופית הרחבה o
עיבוד, ניתוח סטטיסטי ומידול של דאטה ביולוגי גדול, בפרט תמונות ווידאו o
יישומים של טכנולוגיות דימות ומודל לרוות דג הזברה לחקר וטיפול באפילפסיה o


פרופ”מ פיראס מואסי – חדר 146 בניין סילבר, טל’ 8874137-077 

המעבדה לחקר והנדסת שיקום התנועה

-להלן נושאי המחקר 

 חקר המוח והמערכת המוטורית o
(fMRI, DTI) שימוש בשיטות הדמיה לפענוח וטיפול בפגיעות נוירולוגיות שבץ מוחי o
בקרת תנועה חישובית תנועות ידיים והליכה o
אפיון, כימות והנדסת שיקום o
(TMS) שימוש בגירויים לא פולשניים לשיפור תהליך ההתאוששות אחרי אירוע מוחי o
פיתוח ממשקי מוח-מכונה ופרוטזות עצביות o


*פרופאמריטוס דן אדם  – חדר 366 , טל. 829-4140

Email:dan@bm.technion.ac.il

עיבוד אותות ותמונות אולטרסאונד ודופלר  דו-מימדיים ותלת-ממדיים, דימות אולטרסאונד בנוכחות חומרי ניגוד

עבוד אותות ביולוגיים (א.ק.ג.) ומודלים שלהם,  הדמיה תלת ממדית של הפעילות האלקטרו-מכנית של הלב

-להלן רשימת נושאי המחקר

פיתוח שיטות לעיבוד תמונות אולטרסאונד לשם יצירת דימות פונקציונאלי של הלב

עיבוד תמונות ושיחזור תלת-ממדי של זרימה עורקית באמצעות דופלר אולטרסוני

פיתוח שיטות דימות של סופר-רזולוציה לדימות מיקרו-וסקולריזציה באמצעות אולטרסאונד וחומרי ניגוד

חקירת תכונות חומרי ניגוד לאולטרסאונד (בועיות) כאמצעי לסימון רקמות ספציפיות

יישום שיטות מערכות לומדות לסיווג ואיבחון תמונות אולטרסאונד פתולוגיות

קיצוב הלב באמצעות אולטרסאונד ממוקד

טיפולים ממוקדים באמצעות אולטרסאונד רב עצמה

דימות אולטרסאונד כאמצעי לבקרת טיפולים ברקמות

החדרה ממוקדת של תרופות באמצעות אולטרסאונד וחומרי ניגוד


 

*פרופ’ אמריטוס יצחק גת – חדר 240, טל. 829-4115

Email: isak@bm.technion.ac.il 

עיבוד אותות ביולוגיים , זיהוי תבניות וקלסיפיקציה

-להלן רשימת נושאי המחקר

שימוש באותות ממקור ביולוגי במערכות התראה

תהליכי הסתעפות (Branching Processes) – הבטים גנטיים

אישכולמעורפל (Fuzzy Clustering)ואפליקציה לאותות ביולוגיים ולעבוד תמונות  בהדמיה רפואית


* פרופ’ אמריטוס נח לוטן – חדר 238, טל. 829-4135

 Email:noah@bm.technion.ac.il

ביוחומרים, אברים מטבוליים מלאכותיים, ריאקטורים אנזימטיים, ביוטכנולוגיה והפרדת ביוחומרים, אלקטרוניקה מולקולרית, הנדסת רקמות.

-להלן רשימת נושאי המחקר  

ריאקטורים אנזימטיים. מערכות מתקדמות להפרדת ביוחומרים.

שחרור מבוקר של תרופות והכוונת תרופות.

מערכות משולבות לדיאגנוסטיקה וטיפול בגידולים סרטניים.

פירוק אנזימטי של ביופולימרים. חישנים ומתמרים אנזימטיים. הנדסת מולקולרית.

מערכות לוגיות מולקולריות.


*פרופ’ אמריטוס יורם לניר – חדר 346, טל. 829-4113

Email: yoram@bm.technion.ac.il 

מכניקה של הלב והמערכת הקורונרית, ביוריאולוגיה, מכניקה של תאים ורקמות.

-להלן רשימת נושאי המחקר 

היבטים מכניים של תפקוד הלב הפועם בבריא ובחולה .

המערכת הקורונרית בלב – זרימה, אספקת חמצן ובקרה.

רקמות הגוף כמבנים הנדסיים רב-פאזיים : הרכב, מבנה ותיפקוד מכנית

ביומכניקה של התא, השלד התאי והקשרים עם הסביבה.

* עפ”י החלטת מועצת הפקולטה, קבלת מלגות בעת השתלמות בהנחיית פרופסור אמריטוס מותנית  בכך שלחברי הסגל האלה יהיה מימון למחקרם