Submit Your Abstract

Biomedical Engineering | 2016 View Online
הכנס השנתי להנדסה ביורפואית של איגוד ISMBE | מרץ 7, 2017| מרכז הקונגרסים חיפה
Submit Your Abstract
  Click Here to Register   Click Here to
Submit your Abstract
 
עמיתים יקרים,
נפתחה ההרשמה לכנס השנתי להנדסה ביורפואית, שיתקיים זו השנה החמישית, ב- 7 למרץ 2017 במרכז הקונגרסים בחיפה.
הכנס מהווה מפגש פיסגה שנתי בעבור כל העוסקים בתחום ההנדסה הביורפואית: באקדמיה, בתעשייה ובמערכת הבריאות על נגזרותיה.
הכנס כולל הרצאות מרתקות, מפגשים עם חוקרים וחשיפה לחזית המחקר בתחום, לטובת העשרת הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הצדדים וקידום תחום מדעי החיים בארץ.
לדברי פרופ’ אמיר לנדסברג, דיקן הפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון “בשנים האחרונות צומח תחום ההנדסה הרפואית בארה”ב בקצב של 23% בשנה לעומת 3% בכלל תחומי התעשייה. גם בישראל מדובר בצמיחה מטאורית: תוך 15 שנה גדל מספר החברות בתחום מ-200 ל-1,400. זהו ענף בין-תחומי, שבו שותפים לא רק מדענים ומהנדסים אלא גם יזמים ומשקיעים שרואים את הפוטנציאל העצום הטמון בו”.
במסגרת הכנס, לצד תערוכת התעשייה, תיערך תערוכת פוסטרים מדעיים של משתלמים וחוקרים, אשר בה יוצגו פיתוחים חדשניים וטכנולוגיות בחזית המחקר. בשנים קודמות הוצגו מעל 80 פוסטרים בכל תערוכה.
כמו כן, תיערך תחרות בין הסטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם במהלך המושבים השונים. המרצים המצטיינים, אשר יבחרו ע”י וועדת שופטים, יזכו בפרס כספי ותעודת הוקרה.
סטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם ולהשתתף בתחרות מתבקשים לשלוח תקציר של המחקר לפי ההנחיות המופיעות בקישור מעלה.
בברכת כנס פורה ומעניין,
פרופ’ מיטל זילברמן, נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית (ISMBE)
פרופ’ אמיר לנדסברג, יו”ר הכנס
2017.bme-il.com
ISMBE 2017 – Naama Kappon
Paragon Israel (Dan Knassim)
Tel/Fax:+972 3 576 7715
E-mail:
nkappon@paragong.com

 

If you prefer not to receive future email communications from us, please unsubscribe here

 

This newsletter was sent using ITnewsletter

Biomedical Engineering | 2016

View Online

הכנס השנתי להנדסה ביורפואית של איגוד ISMBE | מרץ 7, 2017| מרכז הקונגרסים חיפה

Submit Your Abstract

banner_ismbe2017_%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8

Click Here to Register

Click Here to
Submit your Abstract

 

עמיתים יקרים,

נפתחה ההרשמה לכנס השנתי להנדסה ביורפואית, שיתקיים זו השנה החמישית, ב- 7 למרץ 2017 במרכז הקונגרסים בחיפה.
הכנס מהווה מפגש פיסגה שנתי בעבור כל העוסקים בתחום ההנדסה הביורפואית: באקדמיה, בתעשייה ובמערכת הבריאות על נגזרותיה.
הכנס כולל הרצאות מרתקות, מפגשים עם חוקרים וחשיפה לחזית המחקר בתחום, לטובת העשרת הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הצדדים וקידום תחום מדעי החיים בארץ.
לדברי פרופ’ אמיר לנדסברג, דיקן הפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון “בשנים האחרונות צומח תחום ההנדסה הרפואית בארה”ב בקצב של 23% בשנה לעומת 3% בכלל תחומי התעשייה. גם בישראל מדובר בצמיחה מטאורית: תוך 15 שנה גדל מספר החברות בתחום מ-200 ל-1,400. זהו ענף בין-תחומי, שבו שותפים לא רק מדענים ומהנדסים אלא גם יזמים ומשקיעים שרואים את הפוטנציאל העצום הטמון בו”.
במסגרת הכנס, לצד תערוכת התעשייה, תיערך תערוכת פוסטרים מדעיים של משתלמים וחוקרים, אשר בה יוצגו פיתוחים חדשניים וטכנולוגיות בחזית המחקר. בשנים קודמות הוצגו מעל 80 פוסטרים בכל תערוכה.
כמו כן, תיערך תחרות בין הסטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם במהלך המושבים השונים. המרצים המצטיינים, אשר יבחרו ע”י וועדת שופטים, יזכו בפרס כספי ותעודת הוקרה.
סטודנטים המעוניינים להציג את עבודתם ולהשתתף בתחרות מתבקשים לשלוח תקציר של המחקר לפי ההנחיות המופיעות בקישור מעלה.

בברכת כנס פורה ומעניין,
פרופ’ מיטל זילברמן, נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה רפואית וביולוגית (ISMBE)
פרופ’ אמיר לנדסברג, יו”ר הכנס

2017.bme-il.com
ISMBE 2017 – Naama Kappon

Paragon Israel (Dan Knassim)

Tel/Fax:+972 3 576 7715 
E-mail:
nkappon@paragong.com

 

If you prefer not to receive future email communications from us, please unsubscribe here

 

This newsletter was sent using ITnewsletter